Decizia nr. 927 din 21.09.2010

21.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NEWS TELEVISION S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, camera 26, sector 1 CUI RO12840044

pentru postul de televiziune B1 TV
sector 1, Str. Ion Câmpineanu nr. 20, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care postul de televiziune B1 TV a prezentat, în ziua de 9 septembrie 2010, subiectul referitor la reţinerea şi arestarea preventivă a omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate,

(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) sunt respectate şi în cazul în care punctele de vedere exprimate aparţin experţilor, jurnaliştilor, reprezentanţilor partidelor neparlamentare, minorităţilor, organizaţiilor neguvernamentale, sindicatelor şi patronatelor.

În fapt, în ziua de 9 septembrie 2010, începând cu ora 20.00, postul de televiziune B1TV a difuzat, în direct, emisiunea „Naşul”, în care a fost dezbătută problema reţinerii omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu.

În partea a doua a emisiunii, în intervalul orar 21.00 - 22.00, care a avut ca temă „Informaţii de ultimă oră despre reţinerea lui Vîntu, Dezvăluiri în exclusivitate, Corul oamenilor lui Sorin Ovidiu Vîntu”, pentru dezbaterea subiectului, au fost invitaţi în studio d-na. Andreea Pora şi dl. Silviu Sergiu, jurnalişti, iar telefonic au intervenit dl. Ion Cristoiu şi dl. Dan Tapalagă - editor coordonator „hotnews.ro”.

Deşi titlul afişat sugera că urmează a fi furnizate informaţii noi în legătură cu reţinerea şi arestarea preventivă a omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, pe parcursul celei de-a doua părţi a emisiunii „Naşul” comentariile nu au avut legătură cu această problemă, ci au vizat, în mod unanim, activitatea unor ziarişti care şi-au exprimat punctul de vedere în legătură cu arestarea omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu.

În acest context, atât moderatorul, cât şi invitaţii săi, au susţinut teza potrivit căreia anumiţi jurnalişti din presa scrisă şi audiovizuală care de-a lungul timpului au colaborat sau au participat la emisiunii ale postului REALITATEA TV „se simt datori să-l apere” pe Sorin Ovidiu Vîntu, acreditându-se astfel ideea existenţei altor motivaţii decât cele de ordin profesional în analizarea cazului de către ziariştii la adresa cărora au fost formulate chiar acuzaţii.

Redăm din raportul de monitorizare : „Radu Moraru : Aş vrea să vă întreb dacă vi se pare normal… deci azi am văzut un exerciţiu de manipulare cumplit, nu ştiu dacă e firesc, am văzut toţi oamenii care au fost plătiţi de Vîntu de-a lungul timpului, mari nume ale presei româneşti (...)
(...) Dan Tapalagă : Vîntule, dormi liniştit, aproape toată presa lucrează pentru tine. (...) alte site-uri şi presa clasică, să-i zicem, televiziuni, în primul rând televiziunile de ştiri, Realitatea, Antena 3, unde defilează de azi dimineaţă, practic aproape toţi jurnaliştii şi politicieni importanţi care au ciugulit, aşa, de-a lungul timpului câte ceva din palma lui Sorin Ovidiu Vîntu. Şi azi văd că se simt datori să îl apere.
(...) Andreea Pora : Deci de la Patriciu până la floarea cea vestită de la Realitatea TV, clienţii lor, Ciuvică, Nistorescu, iată până şi Hurezeanu se compromite ieşind la spălatul imaginii lui Sorin Ovidiu Vîntu, firesc din moment ce aceşti oameni sunt plătiţi cu mii şi zeci de mii de euro pe lună sau pe an.”

Membrii Consiliului au constatat că modul în care s-a desfăşurat cea de a doua parte a emisiunii „Naşul”, respectiv prezentarea unei opinii cvasiunanime cu privire la activitatea unor colegi din presă, a afectat echilibrul şi imparţialitatea informaţiilor aduse în atenţia publicului, care nu a beneficiat, în egală măsură, de prezentarea unor puncte de vedere contrare faţă de care să-şi poată forma în mod liber o opinie cu privire la faptele prezentate.

Membrii Consiliului apreciază că libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii trebuie să ţină cont de faptul că deontologia jurnalistică presupune ca presa, inclusiv spaţiul audiovizual, să se supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere.

Consiliul reiterează faptul că difuzarea oricăror informaţii trebuie să aibă ca scop principal informarea corectă a telespectatorilor, astfel încât aceştia să-şi poată forma propriile convingeri, iar nu unele induse fie prin prezentarea opiniilor unei singure părţi, fie prin oferirea de informaţii părtinitoare în legătură cu subiectele dezbătute.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa telespectatorii în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut cu obiectivitate în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la informare al telespectatorilor.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. pentru postul de televiziune B1 TV.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune B1 TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii „Naşul”, difuzată în ziua de 9 septembrie 2010, nu a asigurat o prezentare echilibrată şi imparţială a informaţiilor şi opiniilor privind reţinerea şi arestarea omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.