Comunicat de presă - Ședința din 11.03.2014 - sancțiuni

11.03.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Direcţia Monitorizare şi de Serviciul Inspecţie ca urmare a sesizărilor primite, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis aplicarea următoarelor sancţiuni :

- Câte o amendă în cuantum de 50.000 de lei societăţilor Teleson SRL şi Bloomstation SRL pentru încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu”.

- Amendă în cuantum de 20.000 de lei postului Antena 3 pentru emisiunea „În gura presei”, ediţiile difuzate în zilele de 14.10.2013, 09.12.2013, 12, 13, 14, 15, 21.01.2014 şi 06, 11.02.2014. Consiliul a constatat că la realizarea acestor ediţii nu au fost respectate prevederile art. 32 alin. (1), 34 alin. (1), 40 alin. (3) şi 43 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. De asemenea, având în vedere că emisiunea „În gura presei” este difuzată în reluare dimineaţa la postul Antena 1, membrii Consiliului au amendat şi acest post de televiziune cu 10.000 de lei, reţinându-se încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului cu privire la obligaţia de a asigura protecţia minorilor, precum şi nerespectarea dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului ;

- Amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Radio Zu pentru emisiunea „Mircea Badea la Radio Zu”, ediţiile din 16.12.2013 şi 20.02.2014, deoarece au fost încălcate prevederile art. 40 alin. 3 din Codul audiovizualului, conform cărora „Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă” ;

- Somaţie publică postului Look TV, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului în cadrul emisiunii „Celebrity”, ediţia din data de 05.10.2013 [„Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise”] ;

- Somaţii publice posturilor Stil FM din Dej şi Radio Transilvania din Turda, pentru nerespectarea art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, potrivit cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).”

- Decizie de intrare în legalitate în privinţa spotului TV aferent campaniei de promovare a farmaciilor Dona „Zero diferenţă la plata la reţetă pentru pacienţi” (nerespectarea art. 93 din Codul audiovizualului).

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul